ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าขาม-ท่าเรื่อแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1174
11 ธ.ค. 2558
82 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ดทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าขาม-ท่าเรือแร่
1163
08 ธ.ค. 2558
83 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีดสายท่าขาม-ท่าเรือแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1163
18 พ.ย. 2558
84 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีดสายท่าขาม-ท่าเรือแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1152
18 พ.ย. 2558
85 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสอบราคาขยายแนวเขตประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1194
19 ต.ค. 2558
86 ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปาซอยท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
1092
19 ต.ค. 2558
87 ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา ซอยสระใน-อุทยานพ่อตากันเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
1098
19 ต.ค. 2558
88 ประมาณราคากลาง โครงการขยายเขตประปา ซอยท่าขาม - สนามกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
1146
10 ก.ย. 2558
89 ประมาณราคากลาง โครงการขยายเขตประปา ซอยสระในอุทยานฯ พ่อตากันเคียน. ดาวน์โหลดเอกสาร
1162
10 ก.ย. 2558
90 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
28 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20