ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศบาลตำบลขนอมเรื่อง ประมูลซื้อรถดับเพลิงถังน้ำในตัสวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
1126
17 ส.ค. 2559
72 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประมูลซื้อรถดับเพลิงถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12.000 ลิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1182
11 ส.ค. 2559
73 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลส์ติกคอนกรีตบนสะพานบางโหนดและสะพานบางแพง ดาวน์โหลดเอกสาร
1115
29 ก.ค. 2559
74 โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1098
25 ก.ค. 2559
75 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1091
12 ก.ค. 2559
76 โครงการก่อสร้าง คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1156
26 พ.ค. 2559
77 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยซับมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1167
17 พ.ค. 2559
78 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเขากรวด- สะใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1170
07 เม.ย. 2559
79 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1135
04 เม.ย. 2559
80 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเขากรวด-สระใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1149
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20