ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยครูโชค หมู่ 3 ต. ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1023
27 มิ.ย. 2560
62 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล-ศาลเจ้า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
27 มิ.ย. 2560
63 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดคูระบายน้ำเพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำและการป้องกันบรรเทาอุทกภัยอำเภอขนอมในเขตเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1085
01 มี.ค. 2560
64 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ่มถมหลุมบ่อถนนลูกรังและไหล่ทางถนนลาดยางที่เสียหายจากอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
01 มี.ค. 2560
65 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงจราจรถนนสายเทศบาล 18 (ซอยเขากรวด) ดาวน์โหลดเอกสาร
1160
03 พ.ย. 2559
66 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยนิวเวิลด์
1140
03 พ.ย. 2559
67 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายอุทยาน-พ่อตากันเคียน
1139
07 ก.ย. 2559
68 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
01 ก.ย. 2559
69 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
25 ส.ค. 2559
70 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ดาวน์โหลดเอกสาร
1141
25 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20