ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อร้างระบบระบายน้ำหลังวัดสุวรรณบรรพต หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
28 ก.ย. 2560
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเขียน รักษาพล หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1015
28 ก.ย. 2560
53 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สวนสาธารณะ-สนามกีฬา หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
22 ส.ค. 2560
54 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายท่าขาม-สนามกัฬา หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
22 ส.ค. 2560
55 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายท่าขาม-สนามกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
22 ส.ค. 2560
56 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สวนสาธารณะ-สนามกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
22 ส.ค. 2560
57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล-ศาลเจ้า(ฝั่งขวา) ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
07 ส.ค. 2560
58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
07 ส.ค. 2560
59 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1045
07 ส.ค. 2560
60 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายโรงพยาบาล-ศาลเจ้า(ฝั่งขวา) ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
07 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20