ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ำและป้องกันอุทกภัย จากท่อลอดเหลี่ยมบ้านตาเคน-สระใน หมู่ที่1 ต.ขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
25 ธ.ค. 2560
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายอุทยาน-สระใน (ซอยบ้านนายประเสริฐ) หมู่ที่ 1 ต. ขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
25 ธ.ค. 2560
43 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องราคากลาง โครงการปรับปรุงสายอุทยาน-สระใน (บ้านนายประเสริฐ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
25 ธ.ค. 2560
44 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ฯลฯ (บ้านตาเคน-สระใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
25 ธ.ค. 2560
45 ประกาศ เทศบาลตำบลขนอม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
23 พ.ย. 2560
46 ประกาศ เทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอัครวิถี ช่วงสะพานบางโหนด 2- สะพานบางแพง หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
23 พ.ย. 2560
47 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
16 พ.ย. 2560
48 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายอัครวิถี ช่วงสะพานบางโหนด 2 - สะพานบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
15 พ.ย. 2560
49 ตารางแสดงราคากลาง โครงการจัดกิจกรรมอาลัยพ่อ(กิจกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุวรรบรรพต) ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
24 ต.ค. 2560
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยตาจุลอุทิศ หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
28 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20