ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างรางระบายริมถนนระหว่างซอย 4 ถึง ซอย 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
19 ธ.ค. 2561
22 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำตรอกจักชัยและตรอกบ้านแบงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
19 ธ.ค. 2561
23 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหลังเอวัณบ้านนายสำราญ ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
19 ธ.ค. 2561
24 ประกาศ เทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
19 ต.ค. 2561
25 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางนวล-สระใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
11 ต.ค. 2561
26 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1026
08 ต.ค. 2561
27 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงพยาบาล-ศาลเจ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
01 ต.ค. 2561
28 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกนางนาวล-สระใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
01 ต.ค. 2561
29 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขนอม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขนอมด้วยวิธ๊ป ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
14 ส.ค. 2561
30 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
16 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20