ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1154
10 พ.ค. 2562
12 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางโหนดบริเวณคอสะพานบางโหนด และคอสะพานท่าหินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1048
09 เม.ย. 2562
13 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1065
02 เม.ย. 2562
14 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงพยาบาล-ศาลเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1049
17 ม.ค. 2562
15 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
1042
19 ธ.ค. 2561
16 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
19 ธ.ค. 2561
17 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยแยกจากถนนอุทยาน-สระใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
19 ธ.ค. 2561
18 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านตาจุล ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
19 ธ.ค. 2561
19 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านนายเคลิ้ม รองเมือง-ซอยบ้านจ่ายม ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
19 ธ.ค. 2561
20 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการต่อเติมเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางโหนดบริเวณคอสะพานบางโหนดและคอสะพานท่าหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
19 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20