ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมตลาดสด ชั้น 2 เทศบาลตำบลขนอม
1490
06 พ.ย. 2551
172 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบแสงสว่างจากหน้าที่ว่าการอำเภอขนอมถึงหัวสะพานบางโหนด (ซุ้มประตู)และจากสี่แยกนำพุ - หัวสะพานท่าหิน
1484
25 ส.ค. 2551
173 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1315
25 ส.ค. 2551
174 สอบราคาจ้างเหมาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลขนอม
1363
19 ส.ค. 2551
175 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายสนามกีฬาเชื่อมต่อสายท่าขาม
1358
04 ส.ค. 2551
176 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางโหนด
1468
11 ก.ค. 2551
177 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม
1364
11 ก.ค. 2551
178 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาล 18 (ซอยเขากรวด)
1442
20 มิ.ย. 2551
179 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1400
21 พ.ค. 2551
180 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ซอยประชาธิปัตย์
1415
06 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20