ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม
1406
07 ต.ค. 2552
162 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม
1377
07 ต.ค. 2552
163 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งตู้เก็บเอกสารติดฝาผนังและกั้นห้องทำงาน
1548
11 ก.ย. 2552
164 สอบราคาจ้างเหมาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลขนอม
1402
19 ส.ค. 2552
165 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม
1281
12 มิ.ย. 2552
166 สอบราคาซื้อรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า
1490
11 มิ.ย. 2552
167 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง(ชนิดตอกเสาเข็ม)
1417
19 พ.ค. 2552
168 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม
1539
05 ม.ค. 2552
169 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์ขนาดกลาง
1307
02 ธ.ค. 2551
170 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7
1476
10 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20