ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1181
28 ส.ค. 2558
92 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
1284
08 มิ.ย. 2558
93 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
1179
08 มิ.ย. 2558
94 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ขอแก้ไขประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2558 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายท่าข้าม-ถนนอัครวิถี (ซอย19)
1159
25 พ.ค. 2558
95 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายท่าข้าม-ถนนอัครวิถี (ซอย19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1173
20 พ.ค. 2558
96 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายท่าขาม-ถนนอัครวิถีซอย19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1054
20 พ.ค. 2558
97 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเสริฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
1160
18 พ.ค. 2558
98 ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนนนคสล. ซอยบ้านนายประเสริฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
1075
18 พ.ค. 2558
99 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยเทศบาล15-ซอยทางเข้าอุทยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
05 ม.ค. 2558
100 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขากรวด-สระใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
05 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20