ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง โครงการแก้ปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง “130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล” ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
29 เม.ย. 2565
3 รายงานผลจำนวนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลขนอมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
731
20 เม.ย. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
764
12 เม.ย. 2565
5 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การให้บริการทะเบียนราษฎรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
751
28 มี.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
746
22 มี.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การแจ้งปิดทำการสำนักงานเทศบาลตำบลขนอมเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ดาวน์โหลดเอกสาร
763
16 มี.ค. 2565
8 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่องการปิดทำการสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
769
04 มี.ค. 2565
9 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การแจ้งปิดทำการสำนักงานเทศบาลตำบลขนอมเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ดาวน์โหลดเอกสาร
802
21 ก.พ. 2565
10 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่องการปิดทำการสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
784
15 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56