ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของยักท่องเที่ยวทั่งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของยักท่องเที่ยวทั่งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน