ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในะเบียนบ้านกลาง "130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจคุณ"
  รายละเอียด : ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในะเบียนบ้านกลาง "130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจคุณ"
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน