ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง โครงการแก้ปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง “130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล”
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง โครงการแก้ปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง “130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล”  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน