ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การให้บริการทะเบียนราษฎรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การให้บริการทะเบียนราษฎรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 750 คน