ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 745 คน