คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ส.ต.อ.หญิง เวฬุพันธ์ จริงจิตร
02 มิ.ย 2563 : 11:49:13
2  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
พ.ต.ท.หญิง โสภิต สมพงษ์
02 มิ.ย 2563 : 11:48:22
3  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
พ.ต.ท.วัชรพล สว่างแผ้ว สวญ.ตม.จว.ตรัง
02 มิ.ย 2563 : 11:46:45
4  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ร.ต.อ.หญิง ขวัญนภา คงจันทร์
02 มิ.ย 2563 : 11:45:26
5  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ปนัสยา อุตรนาค
02 มิ.ย 2563 : 11:42:44
6  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ศุภลักษณ์ อุตรนาค
02 พ.ย 2563 : 08:22:12
7  
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
นางสาววราภรณ์ บำเพิงพล
02 พ.ย 2563 : 05:04:19
8  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
เพชรรัตน์ ทรงนาศึก
02 พ.ย 2563 : 05:00:59
9  
แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์ ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย ดำรงไว้ คู่ฟ้า
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
02 พ.ย 2563 : 04:52:54
 
กำลังแสดงหน้า : 1