ข่าว : เทศบาลตำบลขนอมรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด  : เทศบาลตำบลขนอมรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตราผู้แจ้งข่าว : - ประกาศเมื่อ :