คำถวายพระพร : แม้มีสิ่ง หมายปอง ต้องประสงค์ ถึงชีวิต ปลิดปลง มิหวั่นไหว ชีพพร้อมพลี เพื่อองค์ พระทรงชัย ดำรงไว้ คู่ฟ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : เพชรรัตน์ ทรงนาศึก

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : นางสาววราภรณ์ บำเพิงพล

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ศุภลักษณ์ อุตรนาค

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ปนัสยา อุตรนาค

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ร.ต.อ.หญิง ขวัญนภา คงจันทร์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พ.ต.ท.วัชรพล สว่างแผ้ว สวญ.ตม.จว.ตรัง

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : พ.ต.ท.หญิง โสภิต สมพงษ์

คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ มวลประชาคู่ฟ้าเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ : ส.ต.อ.หญิง เวฬุพันธ์ จริงจิตร