ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
429
07 พ.ย. 2554
82 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกน้ำพุและสองข้างทางถนนทางหลวงเทศบาล
487
21 ต.ค. 2554
83 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
473
18 ต.ค. 2554
84 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย แบบแบ่งโซน
424
15 ก.ย. 2554
85 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย แบบแบ่งโซน
665
15 ก.ย. 2554
86 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟ (HING MAST) ขนาดความสูง 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
584
02 ก.ย. 2554
87 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อ-บ่อพัก ในเขตเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
371
01 ก.ย. 2554
88 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกน้ำพุและสองข้างทางของถนนทางหลวงเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
440
31 ส.ค. 2554
89 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาขุดลอกล้างท่อคูระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
527
29 ส.ค. 2554
90 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
558
03 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14