ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
372
08 ก.พ. 2556
72 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
287
01 ก.พ. 2556
73 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
360
21 พ.ย. 2555
74 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
351
16 พ.ย. 2555
75 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงสนามกีฬา-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
420
25 ก.ค. 2555
76 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลี่ยงเมืองแยกปู่เจ้าสมิงไพร-สี่แยกศาลเจ้าขนอม
425
25 ก.ค. 2555
77 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครางการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจ่ายม
364
25 ก.ค. 2555
78 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ
522
22 มิ.ย. 2555
79 ประกาศเทศบาลสตำบลขนอม โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ
350
18 มิ.ย. 2555
80 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องจ้างเหมาโครงการปรับภุมิทัศน์สองข้างทางถนนทางหลวงเทศบาล (ไหล่ทางช่วงสี่แยกโลมา-สะพานท่าหิน)
481
01 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14