ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยแยกจากอุทยาน-สระใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
12 ก.ค. 2561
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1026
02 ก.ค. 2561
33 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1073
02 ก.ค. 2561
34 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
08 มิ.ย. 2561
35 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสนามที่ว่าการอำเภอขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
07 มิ.ย. 2561
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการแสงสว่างสนามที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
05 มิ.ย. 2561
37 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
01 พ.ค. 2561
38 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ำชุมชนประชาธิปปัตย หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
13 มี.ค. 2561
39 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ำซอยบ้านลุงเสน่ห์ หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
13 มี.ค. 2561
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ่มถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
04 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20