ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลส์ติกคอนกรีตบนสะพานบางโหนดและสะพานบางแพง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 ก.ค. 2559
12 โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 ก.ค. 2559
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 ก.ค. 2559
14 โครงการก่อสร้าง คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
133
26 พ.ค. 2559
15 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยซับมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 พ.ค. 2559
16 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเขากรวด- สะใน ดาวน์โหลดเอกสาร
131
07 เม.ย. 2559
17 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 เม.ย. 2559
18 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเขากรวด-สระใน ดาวน์โหลดเอกสาร
132
15 มี.ค. 2559
19 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าขาม-ท่าเรื่อแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 ธ.ค. 2558
20 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ดทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าขาม-ท่าเรือแร่
191
08 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14