ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างสำนักงานและบริเวณน้ำพุ
1457
06 พ.ค. 2551
182 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1576
06 พ.ค. 2551
183 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1342
10 มี.ค. 2551
184 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกน้ำพุ-ซอยปู่เจ้าสมิงไพร (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1330
25 ก.พ. 2551
185 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
1344
15 ม.ค. 2551
186 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกน้ำพุ-ซอยปู่เจ้าสมิงไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
1324
15 ม.ค. 2551
187 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพิทักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1350
15 ม.ค. 2551
188 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปู่เจ้าสมิงไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
1319
27 ธ.ค. 2550
189 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง โครงการติดตั้งต้เก็บเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1346
27 ธ.ค. 2550
190 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1407
11 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20