ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเทศบาลสตำบลขนอม โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ
1373
18 มิ.ย. 2555
142 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องจ้างเหมาโครงการปรับภุมิทัศน์สองข้างทางถนนทางหลวงเทศบาล (ไหล่ทางช่วงสี่แยกโลมา-สะพานท่าหิน)
1472
01 มี.ค. 2555
143 สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1438
07 พ.ย. 2554
144 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกน้ำพุและสองข้างทางถนนทางหลวงเทศบาล
1493
21 ต.ค. 2554
145 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1495
18 ต.ค. 2554
146 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย แบบแบ่งโซน
1392
15 ก.ย. 2554
147 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาซ่อมเปลี่ยนระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย แบบแบ่งโซน
1698
15 ก.ย. 2554
148 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟ (HING MAST) ขนาดความสูง 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1615
02 ก.ย. 2554
149 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อ-บ่อพัก ในเขตเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
1379
01 ก.ย. 2554
150 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกน้ำพุและสองข้างทางของถนนทางหลวงเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1462
31 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20