ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
10 มี.ค. 2551
122 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกน้ำพุ-ซอยปู่เจ้าสมิงไพร (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
306
25 ก.พ. 2551
123 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
15 ม.ค. 2551
124 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกน้ำพุ-ซอยปู่เจ้าสมิงไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
305
15 ม.ค. 2551
125 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพิทักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
15 ม.ค. 2551
126 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปู่เจ้าสมิงไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
301
27 ธ.ค. 2550
127 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง โครงการติดตั้งต้เก็บเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
323
27 ธ.ค. 2550
128 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
11 ธ.ค. 2550
129 ประกาศ เทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
486
17 ก.ย. 2550
130 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาโครงการตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
286
13 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14