ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
340
25 ส.ค. 2551
112 สอบราคาจ้างเหมาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลขนอม
350
19 ส.ค. 2551
113 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายสนามกีฬาเชื่อมต่อสายท่าขาม
399
04 ส.ค. 2551
114 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางโหนด
488
11 ก.ค. 2551
115 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม
388
11 ก.ค. 2551
116 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาล 18 (ซอยเขากรวด)
449
20 มิ.ย. 2551
117 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
379
21 พ.ค. 2551
118 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ซอยประชาธิปัตย์
448
06 พ.ค. 2551
119 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างสำนักงานและบริเวณน้ำพุ
491
06 พ.ค. 2551
120 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
583
06 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14