ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1178
28 ส.ค. 2558
92 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
1279
08 มิ.ย. 2558
93 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
08 มิ.ย. 2558
94 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ขอแก้ไขประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2558 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายท่าข้าม-ถนนอัครวิถี (ซอย19)
1155
25 พ.ค. 2558
95 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายท่าข้าม-ถนนอัครวิถี (ซอย19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
20 พ.ค. 2558
96 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายท่าขาม-ถนนอัครวิถีซอย19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1053
20 พ.ค. 2558
97 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเสริฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
1157
18 พ.ค. 2558
98 ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนนนคสล. ซอยบ้านนายประเสริฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
18 พ.ค. 2558
99 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำสายซอยเชื่อมซอยเทศบาล15-ซอยทางเข้าอุทยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1233
05 ม.ค. 2558
100 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขากรวด-สระใน ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
05 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20