ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียน 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
27 เม.ย. 2554
92 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเลื่อยออก
445
11 มี.ค. 2554
93 สอบราคาจ้างเหมาโตรงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
687
16 มิ.ย. 2553
94 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเทศบาลตำบลขนอม
539
04 มิ.ย. 2553
95 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฟุตบาทตลาดบางโหนดฯ
514
26 ก.พ. 2553
96 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
644
26 ก.พ. 2553
97 ยกเลิกประกาศ สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
432
26 ม.ค. 2553
98 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลขนอม
411
15 ม.ค. 2553
99 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม
434
07 ต.ค. 2552
100 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม
403
07 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14