ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดคูระบายน้ำเพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำและการป้องกันบรรเทาอุทกภัยอำเภอขนอมในเขตเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 มี.ค. 2560
2 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ่มถมหลุมบ่อถนนลูกรังและไหล่ทางถนนลาดยางที่เสียหายจากอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 มี.ค. 2560
3 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงจราจรถนนสายเทศบาล 18 (ซอยเขากรวด) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 พ.ย. 2559
4 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยนิวเวิลด์
77
03 พ.ย. 2559
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายอุทยาน-พ่อตากันเคียน
103
07 ก.ย. 2559
6 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ก.ย. 2559
7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ดาวน์โหลดเอกสาร
132
25 ส.ค. 2559
8 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ส.ค. 2559
9 ประกาศเทศบาลตำบลขนอมเรื่อง ประมูลซื้อรถดับเพลิงถังน้ำในตัสวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 ส.ค. 2559
10 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประมูลซื้อรถดับเพลิงถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12.000 ลิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
11 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14