ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงพัฒนาคูน้ำ ท่อ รางระบายน้ำ บ่อดักไขมันในเขตเทศบาลตำบลขนอม (ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ริมถนน ซอยเทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 ส.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 ส.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกแยกซอยเทศบาล 16 (ชุมชนป่าเลน) โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 ส.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูสุภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
178
06 ก.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาริมถนนสายสระในหมู่ที่ 1 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
178
06 ก.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยแยกจากถนนสายเขากรวด-สระใน เข้าในชุมชนสระใน หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
152
06 ก.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน 81-2108 นศ จำนวน 1 คัน 12 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 พ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน กค 5323 นศ จำนวน 7 รายการ 6 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
06 พ.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน ตค 247 นศ จำนวน 2 รายการ 5 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 พ.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม 28 เม.ย. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8