ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน 81-2108 นศ จำนวน 1 คัน 12 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน กค 5323 นศ จำนวน 7 รายการ 6 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 พ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน ตค 247 นศ จำนวน 2 รายการ 5 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม 28 เม.ย. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 เม.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช้าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการตั้งจุดบริการและป้องกันอุบัติเหตุฯ 9 เม.ย. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 เม.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าม้าน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 4 รายการ 25 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 มี.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 1846 นศ 19 มี.ค.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 มี.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบรรจุเคมีดับเพลิง จำนวน 3 รายการ จากบริษัทซานโต้เซพตี้จำกัด(สาขาที่ 00002 ) 19 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 มี.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลขนอม 16 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 มี.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ฯ จำนวน 8 รายการ 16 มี.ค.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8