ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
198
29 พ.ค. 2558
72 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
206
19 พ.ค. 2558
73 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
198
28 มี.ค. 2558
74 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รณรงค์ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
205
28 มี.ค. 2558
75 ประชาสัมพันกิจกรรมงานสงกรานต์เทศบาลตำบลขนอม
232
28 มี.ค. 2558
76 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
16 มี.ค. 2558
77 ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
281
25 ก.พ. 2558
78 ประกาศคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
170
20 ก.พ. 2558
79 ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลขนอม เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 ก.พ. 2558
80 ใบอนุญาตขายสุรา บุหรี่และไพ่ 2558
251
21 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26