ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับโอนย้ายสายอำนวยการระดับต้น 4 ตำแหน่ง และสายปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
130
16 มิ.ย. 2559
32 รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน 2559 ด้วยมาตรการ 3 เก็บ
93
14 มิ.ย. 2559
33 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ประชาสัมพันธ์ขอหยุดจ่ายน้ำ
114
31 พ.ค. 2559
34 คำแนะนำสาธารณสุข การเลี้ยงสัตว์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
30 พ.ค. 2559
35 ป้องกันโรคฤดูแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
30 พ.ค. 2559
36 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ข๒๕๖๐)ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 พ.ค. 2559
37 รณรงค์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 พ.ค. 2559
38 ประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 พ.ค. 2559
39 ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์เทศบาลตำบลขนอม ประจำปี 2559
170
05 เม.ย. 2559
40 เทศบาลตำลฃขนอมรับสมัครผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26