ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 การใช้บัญชีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
870
10 ม.ค. 2554
212 รับโอน(ย้าย)
759
06 ม.ค. 2554
213 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2554
418
04 ม.ค. 2554
214 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554
322
04 ม.ค. 2554
215 การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2554
379
04 ม.ค. 2554
216 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
460
20 ธ.ค. 2553
217 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำขนอม (เรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด)
1159
28 ต.ค. 2553
218 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขนอม (อย่างไม่เป็นทางการ)
601
19 ต.ค. 2553
219 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
649
29 มี.ค. 2553
220 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
508
29 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26