ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศอำเภขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
10 ต.ค. 2554
202 ปฏิทินข่าวเทศบาลตำบลขนอม ประจำเดือน ตุลาคม 2554
448
27 ก.ย. 2554
203 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในและเว็บไซต์เทศบาล
475
23 ก.ย. 2554
204 ประกาศ เทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
16 ก.ย. 2554
205 ประกาศ ข้อชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจ่ายกระแสไฟไม่ได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
622
26 ส.ค. 2554
206 คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
412
22 ส.ค. 2554
207 ประกาศการประชุมสมัยสามัญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมและเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
11 ส.ค. 2554
208 รับโอน/ย้าย หัวหน้ากองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6 )
638
14 มิ.ย. 2554
209 รับโอนย้าย นักบริหารงานสาธารณสุข 6 (หัวหน้ากองสาธารณสุข)
611
27 พ.ค. 2554
210 รับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
823
14 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26