ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 78/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
22 ก.พ. 2555
192 คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 79/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งฯในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
290
22 ก.พ. 2555
193 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ประจำปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
16 ก.พ. 2555
194 เทศบาลตำบลขนอม ประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
393
09 ก.พ. 2555
195 หนังสือหารือเรื่องวุฒิการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
2074
08 ก.พ. 2555
196 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
328
10 ม.ค. 2555
197 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
15 พ.ย. 2554
198 ปฏิทินข่าวเทศบาลตำบลขนอม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
08 พ.ย. 2554
199 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลขนอม ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
595
08 พ.ย. 2554
200 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
26 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26