ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การประปาสวนภูมิภาคสาขาขนอม งดจ่ายนำประปาชั่วคราว
45
20 ม.ค. 2560
12 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560
45
29 ธ.ค. 2559
13 การประปาส่วนภูมิภาค แจ้งการหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อ
68
22 พ.ย. 2559
14 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
65
15 พ.ย. 2559
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขนอม เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
31 ต.ค. 2559
16 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัตติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 ต.ค. 2559
17 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 ต.ค. 2559
18 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
05 ก.ย. 2559
19 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 ก.ย. 2559
20 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26