ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเทศบาลตำบลขนอมเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
10 พ.ค. 2555
182 เทศบาลตำบลขนอม มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล
513
11 เม.ย. 2555
183 ประกาศรายชื่อเด็กเล็กผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม (รอบแรก)ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
20 มี.ค. 2555
184 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอมประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 (เฉพาะเด็กบริบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
321
20 มี.ค. 2555
185 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอมจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ประจำปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
23 ก.พ. 2555
186 ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
23 ก.พ. 2555
187 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) แบบ สถ.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
22 ก.พ. 2555
188 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) แบบ สถ.1หน้า 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
22 ก.พ. 2555
189 คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 77/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
22 ก.พ. 2555
190 คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 78/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
22 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26