ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการร้องเรียนการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 เม.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได่ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 เม.ย. 2564
3 รายงานผลจำนวนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลขนอมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 เม.ย. 2564
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
71
29 มี.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
37
25 มี.ค. 2564
6 คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม
83
02 มี.ค. 2564
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม/นายกเทศมนตรีตำบลขนอม
72
19 ก.พ. 2564
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การปิดประกาศหรือติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม และนายกเทศมนตรีตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ก.พ. 2564
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
44
04 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47