ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 ธ.ค. 2564
2 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฏรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ธ.ค. 2564
3 ขอความร่วมมือการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อ covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 พ.ย. 2564
4 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การแจ้งปิดทำการสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 พ.ย. 2564
5 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 พ.ย. 2564
6 โรคหน้าฝน มีอะไรบ้าง?? ดาวน์โหลดเอกสาร
148
16 พ.ย. 2564
7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 พ.ย. 2564
8 ขอให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย 4 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 พ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ รายงานสถาการณ์กีฬาของชาติ พ.ศ. 2563
120
04 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54