ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลขนอมว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 เม.ย. 2560
2 มาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 เม.ย. 2560
3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2560
22
25 เม.ย. 2560
4 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 เม.ย. 2560
5 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลขนอม พ.ศ.2560-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 เม.ย. 2560
6 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 เม.ย. 2560
7 กำหนดการเปิดจองแผงจำหน่ายสินค้าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม
64
31 มี.ค. 2560
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 มี.ค. 2560
9 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมประชาธิปไตย สร้างคุณภาพสังคมไทย" ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.พ. 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ก.พ. 2560
10 อำเภอขนอมจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
64
25 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26