ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 เม.ย. 2560
2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2560
5
25 เม.ย. 2560
3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 เม.ย. 2560
4 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลขนอม พ.ศ.2560-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 เม.ย. 2560
5 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 เม.ย. 2560
6 กำหนดการเปิดจองแผงจำหน่ายสินค้าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม
54
31 มี.ค. 2560
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 มี.ค. 2560
8 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมประชาธิปไตย สร้างคุณภาพสังคมไทย" ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.พ. 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.พ. 2560
9 อำเภอขนอมจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
55
25 ม.ค. 2560
10 การประปาสวนภูมิภาคสาขาขนอม งดจ่ายนำประปาชั่วคราว
38
20 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26