ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอม ประจำปีการศึกษา 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ต.ค. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ(เกษียณอายุ) ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ก.ย. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
12 ก.ย. 2562
5 "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ก.ย. 2562
6 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและช่วยเหลือสังคมดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ส.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ส.ค. 2562
8 การคัดแยกขยะที่บ้าน
6
17 ส.ค. 2562
9 อประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ส.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38