ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ก.ย. 2564
6 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2564
7 ระเบียบเทศบาลตำบลขนอมว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลขนอม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 ก.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ส.ค. 2564
9 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 มิ.ย. 2564
10 มาตรฐานการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53