ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ(เกษียณอายุ) ปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ(เกษียณอายุ) ปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน