ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลขนอมว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลขนอมว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง: แบบคำขอ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน