ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด : กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน