ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายละเอียด : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน