ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการเปิดจองแผงจำหน่ายสินค้าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม
  รายละเอียด : กำหนดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม
จะทำการเปิดจองแผงจำหน่ายสินค้า รายละเอียดดังนี้
- แผงล็อคละ 200 บาท ตลอดงาน ขนาด 2*2 เมตร
- ค่าไฟฟ้าดวงละ 10 บาทต่อวัน
- อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นละ 10 บาทต่อวัน
- เครื่องปั่นขนาดใหญ่/อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตลอดงาน 100 บาท
วันที่กำหนดจองแผง
- พ่อค้า แม่ค้าในพื้นที่ วันจันทร์ที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.พร้อมสำเนาบัตประชาชน ณ เทศบาลตำบลขนอม
- พ่อค้า แม่ค้า นอกเขตพื้นที่ วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ณ เทศบาลตำบลขนอม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน