ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อำเภอขนอมจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
  รายละเอียด : อำเภอขนอมจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เนินเทวดา ม.8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.29 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสสามารถแสดงความจำนงได้ที่ นางพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์ ปลัดอำเภอ ณ ห้องสำนักงานอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560


 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน