ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ผู้เสนอราคาผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED
  รายละเอียด :

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน