ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน