ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขนอมเรื่อง ประมูลซื้อรถดับเพลิงถังน้ำในตัสวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก้ไขเพิ่มเติม
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลขนอมเรื่อง  ประมูลซื้อรถดับเพลิงถังน้ำในตัสวขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12,000  ลิตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก้ไขเพิ่มเติม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน