ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฏรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฏรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน