ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย 4 พฤศจิกายน 2564
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลขนอม ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและนครศรีธรรมราชในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และร่วมกันใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและบริการอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฏหมายในพื้นที่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน