ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระเบียบเทศบาลตำบลขนอมว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลขนอม พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ระเบียบเทศบาลตำบลขนอมว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลขนอม พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน